Firma Bilgisi

Finansal Eksen GGI, yeterliliğinin saptanması sonucu; T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından BDK-2014-134 sicil numarası ile “KAYİK Dâhil Bağımsız Denetim” alanında yetkilendirilmiş, Bağımsız Denetim Kuruluşu’dur. Finansal Eksen GGI Kurucuları; 2000 yılından itibaren ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren KGK, SPK, BDDK, EPDK, VUK ve Sivil Havacılık düzenlemelerine tabi çok sayıda şirketin; KGK ve SPK düzenlemeleri ile TMS/TFRS (IAS/IFRS)’ lere göre düzenlenmiş, finansal tablolarının Bağımsız Denetiminde; Denetçi Yardımcısı, Denetçi, Kıdemli Denetçi, Başdenetçi ve Sorumlu Ortak Başdenetçi unvanları ile VUK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış yasal defterlerinin, Vergi İncelemelerinde ise; Gelirler Başkontrolörü / Vergi Başmüfettişi (Merkezi Denetim Elemanı) olarak görev almıştır.
Finansal Eksen ekibi olarak; mesleki geçmişlerimiz ve kültürel farklılıklarımız olsa da ilkelerimiz ve kurallarımız, hepimizin ortak noktasıdır.

Denetçilik mesleğinin ayırt edici özelliklerinden biri, kamu yararına hareket etme sorumluluğunu kabul etmesidir. Dolayısıyla, bir denetçinin sorumluluğu yalnızca müşterisinin ihtiyaçlarını karşılamak değildir.

Aranılan Özellikler

Mülakat Tarihi: 2 Mart Çarşamba

Mülakat Yapacağı Aday Sayısı: 5

Mülakat Saati: 12.30 - 15.30

Mülakat Süresi: Her aday için 30 dk.

Kriterler: 3.00 üstü ortalaması olan, 4. sınıf İİBF bölümü öğrencileri