Firma Bilgisi

Profesör İhsan Doğramacı, 1938’de İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra, önce Ankara’daki Numune Hastanesinde, daha sonra ise Amerika Birleşik Devletlerinde, Harvard Üniversitesinin eğitim hastanesi olan Boston Çocuk Hastanesinde ve Washington Üniversitesinin eğitim hastanesi olan St. Louis Çocuk Hastanesinde çocuk hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. Ankara Üniversitesinden 1949 yılında doçent ve 1954 yılında profesör unvanı alan İhsan Doğramacı, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesinin kurulmasında önemli rol oynadı. Bu kurumlarda ilk kez tıp eğitimi sistemiyle akademisyenlerin çalışma saatlerinin bütünleştirilmesini sağladı.

Vizyonumuz

       Özgün ve özgür düşünen,

          Öğrenmeyi öğrenen,

          Hayallerine sınır koymadan

          Geleceği şekillendiren

          Bir okul toplumu olmaktır.

Bilkent Okulları olarak misyonumuz Atatürk ilke ve İnkılapları doğrultusunda;

B ireysel kimliğiyle kültürel mirasını birleştiren,

İ lkeli, dengeli ve açık fikirli,

L iderlik özelliklerine sahip, dönüşümlü düşünen,

K ararlı, güvenli ve duyarlı,

E vrenselliği yaşamı ile bütünleştiren,

N asıl öğreneceğini bilen, farklı dillerde kendini ifade eden,,

T eknolojiyi üst düzeyde kullanabilen,

Yenilikçi ve toplumun gelişimine katkıda bulunan bireyleri, küreselleşen dünyamızın yarınlarına hazırlamaktır.

Aranılan Özellikler

Mülakat Tarihi: 2 Mart Çarşamba (Grup mülakat + bireysel mülakat)

Mülakat Yapacağı Aday Sayısı: 10 

Mülakat Saati: 09.30-10.30 (Grup mülakatı) - 13.30-14.30 (Grup mülakatından seçilen öğrenciler ile ayrı mülakat yapılacak) 

Mülakat Süresi: 

Kriterler: Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği öğrencileri