Firma Bilgisi

Okullarımızın temeli, 1998’den beri özel öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak çalışan Meltem Ayhan tarafından 2007'de "Butik" bir eğitim kurumu olan Meltem Ayhan Dershanesi’yle atıldı. Dershanemizin temel hedefi, "Belirlediği hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşayan başarılı bireyler yetiştirmek"ti. Meltem Ayhan Dershanesi, eğitimde kişisel farklılıkların gözetilmesi ve bireysel ilginin ön planda olması ilkesiyle hareket etti. Öğrencilerinin nitelikli liselere ve üniversitelere yerleşmesinde kuruluşundan itibaren başarı çıtasını hep yüksek tuttu. 2014-2015 eğitim öğretim yılında dershanelerin eğitim sisteminden çıkarılmasından sonra dershanemiz de eğitim faaliyetine son verdi.

VİZYONUMUZ
Biz, Özel Meltem Ayhan Okulları, çağdaş ulusal değerleri ve evrensel yaşam kültürünü içselleştirmiş, yarının Türkiye’sinde ve dünyasında etkin rol almaya istekli, kendisiyle ve çevresiyle barışık, akademik ve sosyal becerileri üst düzeyde gençler yetiştirmeye odaklanmış bir eğitim kurumuyuz.

MİSYONUMUZ
Öğrencilerimizi, Akademik Programlarımızla çağdaş dünyanın ve 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmak, onların analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek; Sosyal Gelişim Programlarımızla Cumhuriyet değerlerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, toplumsal sorumlulukları yüksek, özgüven sahibi bireyler olarak yetiştirmek için varız.

Aranılan Özellikler

Mülakat Tarihi: 2 Mart Çarşamba

Mülakat Yapacağı Aday Sayısı: 20 

Mülakat Saati: 10.00-16.00

Mülakat Süresi: Her aday için 15 dk.

Kriterler: Sınıf öğretmenliği-İngilizce Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliğinden mezun olmaları